top of page

Polityka Prywatności -
dot. klientów sesji indywidualnych i portalu www.zyciowa-przemiana.com

Polityka Prywatności

Życiowa Przemiana szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje na temat tego w jaki sposób gromadzone są, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach strony www.zyciowa-przemiana.com oraz uczestników sesji, a także w jaki sposób dbamy o ochronę ich danych osobowych. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób  korzystających z usługi formularza kontaktowego, rezerwując sesje poprzez formularz online lub pobierając matreiały ze strony www.zyciowa-przemiana.com.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony www.zyciowa-przemiana.com

Administratorem danych osobowych jest firma Magdalena Mleczkowska - Życiowa Przemiana.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu www.zyciowa-przemiana.pl zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz numeru telefonu jest niezbędne dla skorzystania z usługi "Rezerwuj Konsultację" oraz "Rezerwuj Sesję" i "Zapisz się na warsztat", formularz kontaktowy, ankiety, czy pogrania matreiałów ze strony www.zyciowa-przemiana.com. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Życiowa Przemiana wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania usługi.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez firmę Magdalena Mleczkowska - Życiowa Przemiana za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony internetowej, w szczególności w ramach wykonywania usługi "Rezerwuj Konsultację", "Rezerwuj Sesję", "Zapisz się na warsztat", formularz kontaktowy, ankieta, pobieranie matreiałów ze strony.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych do firmy Magdalena Mleczkowska - Życiowa Przemiana w ramach ww. usług. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług  dostępnych na stronie www.zyciowa-przemiana.com może się zwrócić bezpośrednio do administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres: zyciowa.przemiana@gmail.com.

 


Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim. 

Prywatność podczas sesji

W czasie indywidulanych sesji będą sporządzane notatki za pozwoleniem klienta. Zapisy ze spotkania, tak samo jak tematy omawiane na spotkaniu, są prywatne i poufne oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.


Pliki Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies poprzez przeglądarkę internetową swojego urządzenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz korzystania z usług Życiowej Przemiany proszę o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: zyciowa.przemiana@gmail.com

bottom of page