top of page

Polityka Prywatności -
dot. klientów kursów i warsztatów oraz portalu www.duchowoscquantum.pl i jego podstron

Polityka Prywatności

Duchowość Kwantowa szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności.

 

Poniżej znajdują się informacje na temat tego w jaki sposób gromadzone są, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach strony www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz  https://duchowoscquantumpl.elms.pl oraz uczestników kursów i warsztatów, a także w jaki sposób dbamy o ochronę ich danych osobowych.

 

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób  korzystających z usługi formularza kontaktowego, rezerwując miejsce na szkoleniu, kursie, warsztacie poprzez formularz online lub pobierając matreiały ze strony www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl 

​​

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony  www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl 

 

Administratorem danych osobowych jest firma Duchowość Kwantowa Magdalena Mleczkowska, Paweł Sado S.C. 

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu www.duchowoscquantum.pl i jego podstronachhttps://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl  zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika  jest niezbędne dla skorzystania z usługi "Rezerwuj Miejsce", "Kup bilet", "Zapisz się na darmowe szkolenie", "Zapisz się na warsztat", "Pobierz", formularz kontaktowy, ankiety, czy pobrania matreiałów ze strony www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl.

 

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Duchowość Kwantową wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania usługi.

​​​

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez firmę Duchowość Kwantowa Magdalena Mleczkowska, Paweł Sado S.C. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony internetowej, w szczególności w ramach wykonywania usługi "Rezerwuj Miejsce", "Kup bilet", "Zapisz się na darmowe szkolenie", "Zapisz się na warsztat", "Pobierz", formularz kontaktowy, ankieta, pobieranie matreiałów ze strony.

​​​

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych do firmy Duchowość Kwantowa Magdalena Mleczkowska, Paweł Sado S.C. w ramach ww. usług. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług  dostępnych na stronie www.duchowoscquantum.pl i jej podstron https://relacje.duchowoscquantum.pl, https://szkolenie.duchowoscquantum.pl, https://ebook.duchowoscquantum.pl, https://webinar.duchowoscquantum.pl oraz https://duchowoscquantumpl.elms.pl  może się zwrócić bezpośrednio do administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres: duchowoscquantum@gmail.com lub kontakt@zyciowa-przemiana.com.

 

 


Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim. 

​​​

 

 

Pliki Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies poprzez przeglądarkę internetową swojego urządzenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz korzystania z usług Duchowości Kwantowej proszę o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: duchowoscquantum@gmail.com lub kontakt@zyciowa-przemiana.com

bottom of page